Aktuality

Aktuality ZMĚNA ZNAČENÍ IZOLAČNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU od 1.8. 2015
03.08.2015

Sdružení EPS ČR INFORMUJE 

  Z důvodu změny ČSN EN 13 163 a díky používání modernějších technologií ustupují výrobci izolačních desek z pěnového polystyrenu od rozdělení na základní (Z) a stabilizované (S) typy, protože dnešní technologie už vyrábějí jen desky, které mají kvalitu na úrovni typů označovaných jako S. Nově se zavádí typ bez nároku na zatížení EPS S (nejblíže typu EPS 50Z) a typ elastifikovaný pro použití v ETICS s lepšími akustickými vlastnostmi, označený jako EPS EF. Stejným způsobem jako bílý EPS jsou nově značeny i tzv. šedé typy, které mají lepší hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Touto změnou dochází k zjednodušení a zpřehlednění vyráběných typů. 
Více informací na stránkách Sdružení EPS ČR www.epscr.cz