Sendvičové panely P-SYSTEMS WF

Střešní protipožární sendvičové panely P-SYSTEMS WF s izolačním jádrem z minerální vaty jsou vhodné pro realizaci plochých střech se zvýšeným požárním zatížením. Panel je složen ze dvou ne/profilovaných, oboustranně žárově pozinkovaných, lakovaných plechů tloušťky vnější 0,60 mm, vnitřní 0,50 mm a izolační výplně z minerální vaty s vysokou objemovou hmotností nad 120 kg/m3. Po slepení tvoří všechny tři vrstvy kompaktní celek. Hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC dodatečně kotvená na namontované střešní panely.

Typy profilů sendvičových panelů P-SYSTEMS WF

„M“- MIKRO TRAPÉZ

„L“- LINEÁRNÍ TRAPÉZTechnické údaje pro střešní sendvičové panely P-SYSTEMS WF

P-SYSTEMS WF WF 100 WF 120 WF 130 WF 140 WF 150 WF170* WF200*
Tloušťka (mm) 100 120 130 140 150 170 200
Hmotnost (kg/m2) 22,05 24,45 25,65 26,85 28,05 30,45 34,05
Šířka (mm) 1000
Max. délka (m) 9 10 
Sklon střechy 1° - 10°
Prostup tepla Ud
(W - m-2 K-1)
0,39 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,20
 Postup tepla Un
(W - m-2 K-1)
0,43 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 0,22
Zvuková izolace** 31 dB 32 dB
Požární odolnost*** REW 120 DP1

Jádro panelů je z minerální vaty s vlákny orientovanými kolmo na ocelové plechy s objemovou hmotností nad 120 kg/m3.
Ud - Součinitel prostupu tepla byl stanoven s deklarovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
Un - Součinitel prostupu tepla byl stanoven s návrhovými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů

* - Na dotaz u výrobce
** - Vzduchová neprůzvučnost bez příspěvku hydroizolační fólie
*** - Platí pro rozpon podpěr maximálně 2 500 mmProtikorozní ochrana ocelového plechu

Ocelové plechy jsou oboustranně chráněny pozinkováním a finální povrchovou úpravou polyesterovým lakem nebo z ocelového nerezového plechu.

· Oboustranné žárové pozinkování:

- o celkové hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES, PES-HD, PVDF, PUR-PA, PVC a PLASTISOL pro exteriérové plochy
- o celkové hmotnosti od 100 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES pro interiérové plochy

· Finální povrchová úprava lakováním:

- PES (polyester) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 15 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Standardní povrchová úprava do interiéru. Poskytuje dobrou korozní odolnost a adhezi. Třída korozní odolnosti RC 2 a odolnosti UV záření RUV 2.

- PES-HD (High Duriability) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vyšší korozní odolnost a flexibilita. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Třída korozní odolnosti RC 3 a odolnosti UV záření RUV 3.

- PVDF (polyvinyliden difluorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 35 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vysoká chemická odolnost pro náročné klimatické podmínky v prostředí s vyšší UV zátěží, relativní vlhkostí a vysokými teplotami. Kvalitní stálost barev a lesku. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PUR-PA (polyuretan, polyuretan/polyamid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 50 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Výborná odolnost vůči mechanickému poškození díky strukturnímu povrchu (polyamidové částice), vůči korozi a UV záření pro náročné klimatické podmínky. Třída korozní odolnosti RC 5 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PVC (polyvinylchlorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 150 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vhodný pro prostředí s mírně zvýšenou chemickou agresivitou.

- PLASTISOL povlaková vrstva nanesená v tloušťce 200 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Určený pro náročné klimatické podmínky, pro prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo s vysokou chemickou agresivitou. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 3.

Standardně dodávané odstíny jsou RAL 9010 pro vnější plech a RAL 9002 pro vnitřní plech. Mimo standardních odstínů lze dodat jakýkoliv odstín RAL.


Maximální vzdálenosti mezi podpěrami pro střešní panel P-SYSTEMS WF

Přípustné vzdálenosti mezi podpěrami jsou dány statickým výpočtem. Průhyb je omezen na maximum l/150.

Minimální šířka podpor je 60 mm u prostého nosníku a 80 mm u mezilehlé podpory spojitého nosníku.

Kotvení střešních panelů P-SYSTEMS WF k nosné konstrukci

Standardně se používají samovrtné šrouby. Jejich rozměry a počet závisí na zatížení střešního pláště a musí být stanoveny výpočtem pro konkrétní aplikaci.

Kotvení hydroizolace na střešní panely P-SYSTEMS WF

Pro realizaci hydroizolační vrstvy je závazný pracovní postup výrobce (dodavatele) fólie.

Pro kotvení hydroizolace do vrchního plechu sendvičového panelu tl. 0,6 mm jsou určeny samořezné zinkované šrouby BS 6,8 x 25 mm v kombinaci s podložkou HTV 82/40 F, resp. MW-40F/LBS. Jejich počet a rozmístění je dán výpočtem (ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006) pro konkrétní střechu. Pro uvedený šroub je výpočtová přídržná síla 0,42 kN.

Mezi sendvičové panely a hydroizolační fólii se celoplošně pokládá sklovláknitý vlies 120 g/m2.VERZE 5, PLATNOST OD 4/2019 VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ZMĚN

Výroba
sendvičových panelů
Firma P-SYSTEMS s.r.o. byla založena v roce 2000 a je v české republice jediným výrobcem sendvičových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu.
Tradice výroby sendvičových panelů v ČR je však mnohem delší a sahá až do roku 1994. Za tuto dobu prošel celý systém výroby i montáží těchto panelů
další
Výroba
polystyrenu
Rok 2009 byl významný výstavbou nového závodu na výrobu EPS a zároveň pak na zahájením vlastní výroby a prodeje pěnového polystyrenu. Z fondu Evropské unie v rámci projektu OPPI NEMOVITOSTI se nám podařilo získat dotaci na výstavbu haly, technologie na výrobu EPS byla financována zejména z vlastních zdrojů.
Firma P-SYSTEMS Vám tak v dnešní době může nabídnout ucelené dodávky pro opláštění či zateplení Vašich objektů. P-SYSTEMS s.r.o. je 100% česká firma a zejména na český trh orientovaná, nicméně z důvodu vysoké kvality a rychlosti dodávek míří část naší produkce také do zahraničí.
další