Sendvičové panely P-SYSTEMS WR

Střešní protipožární sendvičové panely P-SYSTEMS WR s izolační jádrem z minerální vaty jsou převážně určeny pro realizaci střech se sklonem od 5o do 20o. Panel je složen ze dvou profilovaných, oboustranně žárově pozinkovaných, lakovaných plechů tloušťky 0,50 mm a izolačního jádra z minerální stabilizované vaty s vysokou objemovou hmotností nad 120 kg/m3.
Po slepení tvoří všechny tři vrstvy kompaktní celek.

Typy profilů sendvičových panelů P-SYSTEMS WR

„L“- LINEÁRNÍ TRAPÉZ

„H“- HLADKÝ POVRCH


Detail vnějšího profilu panelu P-SYSTEMS WR


Technické údaje pro střešní sendvičové panely P-SYSTEMS WR

P-SYSTEMS WR WR 80 WR 100 WR 120 WR 130 WR 140 WR 150 WR 170* WR 200*
Tloušťka (mm) 80 100 120 130 140 150 170 200
Hmotnost (kg/m2) 19,55 21,95 24,35 25,55 26,75 27,95 30,35 33,95
Šířka (mm) 1000
Max. délka (m) 11,0 13,5
Sklon střechy 5° - 20°
Prostup tepla Ud
(W - m-2 K-1)
0,50 0,4 0,34 0,31 0,29 0,27 0,24 0,21
 Postup tepla Un
(W - m-2 K-1)
0,55 0,45 0,38 0,35 0,33 0,31 0,27 0,23
Zvuková izolace - 31 dB 32 dB
Požární odolnost - REW 90 DP11), REI 60 DP11)

Jádro panelů je z minerální vaty kladenými kolmo na ocelové plechy s objemovou hmotností nad 120 kg/m3.
Ud - Součinitel prostupu tepla byl stanoven s deklarovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
Un - Součinitel prostupu tepla byl stanoven s návrhovými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
1) - Kladení panelů na rozpon max. 3000 mm
* - Na dotaz u výrobce


Přesahy vnějšího plechu střešních panelů P-SYSTEMS WR

Panely mohou být dodávány s kompletním přesahem z výroby, nebo se zřídí pči montáži.
Přesahy se zhotovují proříznutím vnitřníh plechu a jádra.


  • Přesah nad okapem: L= 60 mm
  • Přesah prodloužení při napojení střechy: L= min.200 mm
    (Prodloužení se provádí při délce střechy v jednotném spádu nad 13,5 m a min. sklonu 10%)

Kladení střešních panelů P-SYSTEMS WR


Protikorozní ochrana ocelového plechu

Ocelové plechy jsou oboustranně chráněny pozinkováním a finální povrchovou úpravou polyesterovým lakem nebo z ocelového nerezového plechu.

· Oboustranné žárové pozinkování:

- o celkové hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES, PES-HD, PVDF, PUR-PA, PVC a PLASTISOL pro exteriérové plochy
- o celkové hmotnosti 100 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES pro interiérové plochy

· Finální povrchová úprava lakováním:

- PES (polyester) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 15 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Standardní povrchová úprava do interiéru. Poskytuje dobrou korozní odolnost a adhezi. Třída korozní odolnosti RC 2 a odolnosti UV záření RUV 2.

- PES-HD (High Duriability) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vyšší korozní odolnost a flexibilita. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Třída korozní odolnosti RC 3 a odolnosti UV záření RUV 3.

- PVDF (polyvinyliden difluorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 35 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vysoká chemická odolnost pro náročné klimatické podmínky v prostředí s vyšší UV zátěží, relativní vlhkostí a vysokými teplotami. Kvalitní stálost barev a lesku. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PUR-PA (polyuretan, polyuretan/polyamid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 50 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Výborná odolnost vůči mechanickému poškození díky strukturnímu povrchu (polyamidové částice), vůči korozi a UV záření pro náročné klimatické podmínky. Třída korozní odolnosti RC 5 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PVC (polyvinylchlorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 150 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vhodný pro prostředí s mírně zvýšenou chemickou agresivitou.

- PLASTISOL povlaková vrstva nanesená v tloušťce 200 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Určený pro náročné klimatické podmínky, pro prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo s vysokou chemickou agresivitou. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 3.

Standardně dodávané odstíny jsou RAL 9010 pro vnější plech a RAL 9002 pro vnitřní plech. Mimo standardních odstínů lze dodat jakýkoliv odstín RAL.


Maximální vzdálenosti mezi podpěrami pro střešní panel P-SYSTEMS WR

Vzdálenosti platí pro objekty s normálním vnitřním klimatem a se sklonem střechy do 25o. Průhyb je omezen na maximum l/150. Minimální šířka podpor je 60 mm u prostého nosníku a 80 mm u mezilehlé podpory spojitého nosníku. Přípustné vzdálenosti mezi podpěrami jsou uvedeny v milimetrech.


P-SYSTEMS
WR100
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7 kN/m2
II.
1,0 kN/m2
III.
1,5 kN/m2
IV.
2,0 kN/m2
V.
2,5 kN/m2
VI.
3,0 kN/m2
VII.
4,0 kN/m2
Prostý nosník 3390 2890 2700 2125 1825 1490 1180
Spojitý nosník 3430 2990 2750 2165 1910 1525 1210

P-SYSTEMS
WR120
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7 kN/m2
II.
1,0 kN/m2
III.
1,5 kN/m2
IV.
2,0 kN/m2
V.
2,5 kN/m2
VI.
3,0 kN/m2
VII.
4,0 kN/m2
Prostý nosník 3740 3270 2970 2365 1970 1590 1290
Spojitý nosník 3730 3275 2990 2370 1990 1610 1340
P-SYSTEMS
WR150-200
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7 kN/m2
II.
1,0 kN/m2
III.
1,5 kN/m2
IV.
2,0 kN/m2
V.
2,5 kN/m2
VI.
3,0 kN/m2
VII.
4,0 kN/m2
Prostý nosník 3780 3325 3000 2425 2030 1680 1390
Spojitý nosník 3780 3325 3025 2460 2050 1700 1410


VERZE 4, PLATNOST OD 9/2015 VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ZMĚN

Výroba
sendvičových panelů
Firma P-SYSTEMS s.r.o. byla založena v roce 2000 a je v české republice jediným výrobcem sendvičových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu.
Tradice výroby sendvičových panelů v ČR je však mnohem delší a sahá až do roku 1994. Za tuto dobu prošel celý systém výroby i montáží těchto panelů
další
Výroba
polystyrenu
Rok 2009 byl významný výstavbou nového závodu na výrobu EPS a zároveň pak na zahájením vlastní výroby a prodeje pěnového polystyrenu. Z fondu Evropské unie v rámci projektu OPPI NEMOVITOSTI se nám podařilo získat dotaci na výstavbu haly, technologie na výrobu EPS byla financována zejména z vlastních zdrojů.
Firma P-SYSTEMS Vám tak v dnešní době může nabídnout ucelené dodávky pro opláštění či zateplení Vašich objektů. P-SYSTEMS s.r.o. je 100% česká firma a zejména na český trh orientovaná, nicméně z důvodu vysoké kvality a rychlosti dodávek míří část naší produkce také do zahraničí.
další