Polystyren výroba

Pěnový polystyren (EPS) vyrábíme ve standartních variantách a to jako tradiční bílý a dále pak tzv. černý, kdy se příměsí grafitu získává výrobek nové generace s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Dle rozlišení napětí v tlaku se výrobky dále dělí na polystyren fasádní, střešní, podlahový a soklový. Výrobou a prodejem polystyrenu však naše nabídka nekončí – pro naše zákazníky poskytujeme odborné poradenství v oblasti zateplení a izolačních materiálů přímo z našeho skladu společně s polystyrenem nabízíme komplexní sortiment dalších izolačních materiálů včetně drobného spojovacího materiálu pro montáž zateplovacích prvků. Na objednávku pak nabízíme výrobu atypických dílců polystyrenu, mezi nejžádanější zde patří spádové klíny pro střešní izolace.

O polystyrenu

Pěnový polystyren EPS patří mezi nejpoužívanější tepelně izolační materiály.

Dlouhodobá úspěšná aplikace tepelných izolací z pěnového polystyrenu na celém světě prokázala, že výborných vlastností EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů.

EPS se používá zejména ve stavebnictví pro izolace plochých a šikmých střech, izolace podlah,izolace stěn a pro sendvičové panely.

Využití má k zateplení stávajících budov a jako přísada do betonu či izolačních omítek, pro lehké výplně, dekorační nebo tvarovací prvky a automobilové nástavby.

Polystyren se využívá v zemědělství pro vylepšení těžkých půd a jako kypřící prostředek.

Polystyren se také používá v obalovém průmyslu pro balení průmyslových výrobků a potravin, v elektrotechnice, pro bezpečnost a ochranu zdraví na dětské autosedačky, bezpečnostní helmy, záchranné vesty, pro výrobu modelů i forem a v dalších oborech.

Image 0 - Image 1 - Image 2 -
Polystyren
EPS

Fasádní

Fasádní polystyren patří mezi nejčastěji realizované zateplení domů. Fasádní polystyren vyniká svými výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, snadnou opracovatelnosti a nízkou hmotností, která nezatěžuje obvodové zdivo zateplovaných staveb.

Střešní

Střešní polystyren slouží k zateplení ploché nebo šikmé střechy. Díky tepelně izolačním vlastnostem nám pomáhá bránit únikům tepla z objektu. Do těchto konstrukcí je vhodný právě střešní polystyren se sníženou hořlavostí a s vysokými požadavky na zatížení.

Podlahový

Podlahový polystyren se používá nejen k tepelnému izolování podlah, ale také k útlumu kročejového hluku. Používá se jak do těžkých podlah, tak i do lehkých plovoucích podlah.

Soklový

SOKLOVÝ polystyren je přímo určen pro zateplení soklové části fasádních systémů. Maximální pevnost v tlaku, nízká nasákavost a mrazuvzdornost dokonale splňuje požadavek na izolaci podzemních částí budov, základů, podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku. Vhodný je zejména pro odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ a vytvoření spolehlivého detailu ukončení hydroizolace. Využíván je podobně jako desky XPS a PERIMETR na izolaci spodní stavby a přímém styku s vlhkostí, např. základové desky, suterény, podlahy bazénů, ploché střechy, terasy apod.

Polystyren
s GRAFITEM

s GRAFITEM

Izolační desky šedého polystyrenu patří mezi grafitové izolanty EPS nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Desky obsahují nanočástice grafitu, které odráží teplo k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek a úsporu energie až o 20%. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy, energeticky úsporné domy a pasivní stavby. Používají se jak pro rekonstrukce, tak i pro novostavby.

Polystyren
extrudovaný XPS

extrudovaný XPS

Extrudovaný polystyren je určený k zateplení soklů, izolací tepelných mostů, zateplení stěn kde dochází ke styku se zemí, ale také nachází využití jako tepelný izolant střech, teras a také bazénů. Pro náročné použití, může být extrudovaný polystyren XPS použit i k zateplení fasád především u pasivních a nízkoenergetických domů. Extrudovaný polystyren je moderní tepelně izolační materiál, který vyniká svou dlouhou životností, nenasákavostí a skvělými tepelně izolačními vlastnostmi díky kterým je vyhledávaným materiálem využívaným ve stavebnictví.
Požárně odolná plochá střecha P-Systems PS ROOF REI30 DP1

P-Systems PS ROOF REI30 DP1

Společnost P-SYSTEMS s.r.o. doplňuje svoji nabídku o systémové řešení lehkých plochých střech s požární odolností. P-Systems PS ROOF je určen pro ploché střechy se sklonem do 15°, pro které je požadována požární odolnost maximálně REI30. P-Systems PS ROOF může být proveden jako nehořlavý konstrukční systém DP1.

Skladbu střešního pláště tvoří:

Hydroizolace

Standardně na bázi PVC. Výběr materiálu ovlivní životnost a funkčnost střešního souvrství. Kotvení dle výrobce hydroizolace. Pro dosažení DP1 musí být BROOF (t3).

Separační vrstva

Fólie z mPVC nemůže být v přímém kontaktu s EPS. Standardně se používá sklovláknitý vlies o plošné hmotnosti min. 120 g/m2.

Polystyren

Hlavním úkolem této vrstvy je dosažení požadovaných tepelně-izolačních parametrů a roznesení nerovnoměrného zatížení na spodní vrstvy, vedlejší funkcí je možnost vytvoření spádu střešního pláště. Vrstva je tvořena deskami EPS 100. Případně souvrstvím EPS 70 + EPS 100 (tloušťky min. 60 mm). Dle individuální potřeby lze použít EPS 150, příp. EPS 200. Kromě desek může být vrstva sestavena ze spádových či rozháněcích klínů.

Minerální izolace

Tato vrstva je stěžejní z hlediska požární odolnosti, při zkoušce se sleduje teplota na rozhraní minerální izolace a vrstvy nad ní. Výhodou používané vaty jsou její tepelně-izolační vlastnosti (λ = 0,38 W·m-1·K-1). Standardem jsou dvě vrstvy po 40 mm se spárami přesazenými v obou směrech.

Parozábrana

Vrstva chránící střešní souvrství před difúzí vodní páry z interiéru. Běžně se používají polyethylenové fólie tloušťky 0,2 mm nebo samolepící bitumenové pásy s hliníkovou vrstvou. Pro klasifikaci DP1 je zásadní tloušťka, která nesmí být vyšší než 1,0 mm. Norma ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb dovoluje použití silnější parozábrany pouze, pokud má třídu reakce na oheň A1 až B.

Trapézový plech

Trapéz plní nosnou funkci. PS ROOF je odzkoušen na rozšířeném profilu 150/280 tloušťky 0,75 mm. Pro vyšší zatížení střechy lze použít větší tloušťku.

Střechu pro Vás navrhneme dle Vašich požadavků a zpracujeme kladečské plány. Vyrobíme ploché i klínovité izolační dílce či oplechování a zkompletovanou dodávku materiálů dopravíme na místo. Samozřejmě včas, odborně a kvalitně zrealizujeme střešní souvrství.

Dodáváme kompletní službu a materiály, ale jsou možné i dílčí dodávky. Pro konkrétní skladbu střešního souvrství a zakázku vydáváme (na základě Protokolu o zkoušce požární odolnosti, Protokolu o klasifikaci požární odolnosti a příslušných Prohlášení o vlastnostech) Ujištění o požární odolnosti.

Pro více informací prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Výroba
sendvičových panelů
Firma P-SYSTEMS s.r.o. byla založena v roce 2000 a je v české republice jediným výrobcem sendvičových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu.
Tradice výroby sendvičových panelů v ČR je však mnohem delší a sahá až do roku 1994. Za tuto dobu prošel celý systém výroby i montáží těchto panelů
další
Výroba
polystyrenu
Rok 2009 byl významný výstavbou nového závodu na výrobu EPS a zároveň pak na zahájením vlastní výroby a prodeje pěnového polystyrenu. Z fondu Evropské unie v rámci projektu OPPI NEMOVITOSTI se nám podařilo získat dotaci na výstavbu haly, technologie na výrobu EPS byla financována zejména z vlastních zdrojů.
Firma P-SYSTEMS Vám tak v dnešní době může nabídnout ucelené dodávky pro opláštění či zateplení Vašich objektů. P-SYSTEMS s.r.o. je 100% česká firma a zejména na český trh orientovaná, nicméně z důvodu vysoké kvality a rychlosti dodávek míří část naší produkce také do zahraničí.
další