Produkty - sendvičové panely PR

Střešní sendvičové panely P-SYSTEMS PR jsou převážně určeny pro realizaci střech se sklonem od 5° do 20°. Panel je složen ze dvou profilovaných, oboustranně žárově pozinkovaných, lakovaných plechů tloušťky 0,50 mm a izolačního jádra z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70 F. Po slepení tvoří všechny tři vrstvy kompaktní celek.

Typy profilů sendvičových panelů P-SYSTEMS PR

„L“- LINEÁRNÍ TRAPÉZ

„H“- HLADKÝ POVRCH

Detail vnějšího profilu panelu P-SYSTEMS PR

Technické údaje pro střešní sendvičové panely P-SYSTEMS PR

P-SYSTEMS PR PR 80 PR 100 PR 120 PR 130 PR 140 PR 150 PR 170 PR 200 PR 250
Tloušťka (mm) 80 100 120 130 140 150 170 200 250
Hmotnost (kg/m2) 10,99 11,25 11,51 11,64 11,77 11,90 12,16 12,55 13,20
Šířka (mm) 1 000
Max. délka (m) 11,0 13,5
Sklon střechy 5° - 20°
Prostup tepla Ud
(W - m-2 K-1)
0,46 0,38 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23 0,19 0,15
Prostup tepla Un
(W - m-2 K-1)
0,47 0,38 0,32 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,16
Zvuková izolace - 25 dB
Požární odolnost RE 45 DP31)


Jádro panelů je z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70 F s objemovou hmotností 13,5 kg/m3.
Ud - součinitel prostupu tepla byl stanoven s deklarovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
Un - součinitel prostupu tepla byl stanoven s navrhovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
1) - svislé i vodorovné kladení panelů na rozpon max. 2500 mm

Přesahy vnějšího plechu střešních panelů P-SYSTEMS PR

Panely mohou být dodávány s kompletním přesahem z výroby , nebo se zřídí při montáži. Přesahy se zhotovují proříznutím vnitřního plechu a jádra.


  • Přesah nad okapem: L=60 mm
  • Přesah prodloužení při napojení střechy: L=min.200 mm

(Prodloužení se provádí při délce střechy v jednotném spádu nad 13,5 m a min. sklonu 10%)

Kladení střešních panelů P-SYSTEMS PR


Protikorozní ochrana ocelového plechu

Ocelové plechy jsou oboustranně chráněny pozinkováním a finální povrchovou úpravou polyesterovým lakem nebo z ocelového nerezového plechu.

· Oboustranné žárové pozinkování:

- o celkové hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES, PES-HD, PVDF, PUR-PA, PVC a PLASTISOL pro exteriérové plochy
- o celkové hmotnosti 100 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES pro interiérové plochy

· Finální povrchová úprava lakováním:

- PES (polyester) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 15 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Standardní povrchová úprava do interiéru. Poskytuje dobrou korozní odolnost a adhezi. Třída korozní odolnosti RC 2 a odolnosti UV záření RUV 2.

- PES-HD (High Duriability) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vyšší korozní odolnost a flexibilita. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Třída korozní odolnosti RC 3 a odolnosti UV záření RUV 3.

- PVDF (polyvinyliden difluorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 35 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vysoká chemická odolnost pro náročné klimatické podmínky v prostředí s vyšší UV zátěží, relativní vlhkostí a vysokými teplotami. Kvalitní stálost barev a lesku. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PUR-PA (polyuretan, polyuretan/polyamid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 50 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Výborná odolnost vůči mechanickému poškození díky strukturnímu povrchu (polyamidové částice), vůči korozi a UV záření pro náročné klimatické podmínky. Třída korozní odolnosti RC 5 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PVC (polyvinylchlorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 150 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vhodný pro prostředí s mírně zvýšenou chemickou agresivitou.

- PLASTISOL povlaková vrstva nanesená v tloušťce 200 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Určený pro náročné klimatické podmínky, pro prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo s vysokou chemickou agresivitou. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 3.

Standardně dodávané odstíny jsou RAL 9010 pro vnější plech a RAL 9002 pro vnitřní plech. Mimo standardních odstínů lze dodat jakýkoliv odstín RAL.


Maximální vzdálenosti mezi podpěrami pro střešní panel P-SYSTEMS PR

Vzdálenosti platí pro objekty s normálním vnitřním klimatem a se sklonem střechy do 25°. Průhyb je omezen na maximum l/150. Minimální šířka podpor je 60 mm u prostého nosníku a 80 mm u mezilehlé podpory spojitého nosníku. Přípustné vzdálenosti mezi podpěrami jsou uvedeny v milimetrech.

P-SYSTEMS
PR100
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7kN/m2
II.
1,0kN/m2
III.
1,5kN/m2
IV.
2,0kN/m2
V.
2,5kN/m2
VI.
3,0kN/m2
VII.
4,0kN/m2
Prostý nosník 3410 2910 2720 2150 1840 1510 1200
Spojitý nosník 3450 3010 2790 2190 1930 1550 1230

P-SYSTEMS
PR120
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7kN/m2
II.
1,0kN/m2
III.
1,5kN/m2
IV.
2,0kN/m2
V.
2,5kN/m2
VI.
3,0kN/m2
VII.
4,0kN/m2
Prostý nosník 3750 3290 2990 2370 1990 1610 1310
Spojitý nosník 3760 3300 3010 2390 2010 1630 1360
 
P-SYSTEMS
PR150-250
Maximální rozteče vaznic v [mm] pro I.- VII. sněhovou oblast
Sněhová oblast I.
0,7kN/m2
II.
1,0kN/m2
III.
1,5kN/m2
IV.
2,0kN/m2
V.
2,5kN/m2
VI.
3,0kN/m2
VII.
4,0kN/m2
Prostý nosník 3800 3350 3020 2450 2050 1700 1410
Spojitý nosník 3800 3350 3050 2480 2070 1720 1430

VERZE 4, PLATNOST OD 9/2015 VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ZMĚN
Výroba
sendvičových panelů
Firma P-SYSTEMS s.r.o. byla založena v roce 2000 a je v české republice jediným výrobcem sendvičových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu.
Tradice výroby sendvičových panelů v ČR je však mnohem delší a sahá až do roku 1994. Za tuto dobu prošel celý systém výroby i montáží těchto panelů
další
Výroba
polystyrenu
Rok 2009 byl významný výstavbou nového závodu na výrobu EPS a zároveň pak na zahájením vlastní výroby a prodeje pěnového polystyrenu. Z fondu Evropské unie v rámci projektu OPPI NEMOVITOSTI se nám podařilo získat dotaci na výstavbu haly, technologie na výrobu EPS byla financována zejména z vlastních zdrojů.
Firma P-SYSTEMS Vám tak v dnešní době může nabídnout ucelené dodávky pro opláštění či zateplení Vašich objektů. P-SYSTEMS s.r.o. je 100% česká firma a zejména na český trh orientovaná, nicméně z důvodu vysoké kvality a rychlosti dodávek míří část naší produkce také do zahraničí.
další