Sendvičové panely P-SYSTEMS PS

Stěnové sendvičové panely P-SYSTEMS PS s izolačním jádrem z EPS polystyrenu jsou převážně určeny pro realizaci obvodových plášťů budov a vnitřních příček. Panel je složen ze dvou profilovaných, oboustranně žárově pozinkovaných, lakovaných plechů tloušťky vnější 0,60 mm, vnitřní 0,50 mm a izolační výplně z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70F. Po slepení tvoří všechny tři vrstvy kompaktní celek.

Typy profilů sendvičových panelů P-SYSTEMS PS

„L“- LINEÁRNÍ TRAPÉZ

„M“- MIKRO TRAPÉZ

„H“- HLADKÝ POVRCH


Technické údaje pro stěnové sendvičové panely P-SYSTEMS PS

P-SYSTEMS PS PS 50 PS 80 PS 100 PS 120 PS 130 PS 140 PS 150 PS 170 PS 200 PS 250
Tloušťka (mm) 50 80 100 120 130 140 150 170 200 250
Hmotnost
(kg/m2)
10,73 11,13 11,40 11,67 11,81 11,94 12,08 12,35 12,75 13,43
Šířka (mm)  1 000
Max. délka (m) 7,0 9,0 11,0 12,0 (nad max. délku po konzultaci s výrobcem) 
Prostup tepla Ud
(W - m-2 - K-1)
0,69 0,45 0,36 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,19 0,15
Prostup tepla Un
(W - m -2 - K -1)
0,7 0,46 0,37 0,31 0,29 0,27  0,25 0,22 0,19 0,15
Zvuková izolace - 25 dB
Požární odolnost - EW 20 DP3

Jádro panelů je z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 70F s objemovou hmotností 13,5 kg/m3.
Ud - součinitel prostupu tepla byl stanoven s deklarovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů
Un - součinitel prostupu tepla byl stanoven s navrhovanými hodnotami tepelné vodivosti jádra panelů

Protikorozní ochrana ocelového plechu

Ocelové plechy jsou oboustranně chráněny pozinkováním a finální povrchovou úpravou polyesterovým lakem nebo z ocelového nerezového plechu.

· Oboustranné žárové pozinkování:

- o celkové hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES, PES-HD, PVDF, PUR-PA, PVC a PLASTISOL pro exteriérové plochy
- o celkové hmotnosti od 100 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy PES pro interiérové plochy

· Finální povrchová úprava lakováním:

- PES (polyester) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 15 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Standardní povrchová úprava do interiéru. Poskytuje dobrou korozní odolnost a adhezi. Třída korozní odolnosti RC 2 a odolnosti UV záření RUV 2.

- PES-HD (High Duriability) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vyšší korozní odolnost a flexibilita. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Třída korozní odolnosti RC 3 a odolnosti UV záření RUV 3.

- PVDF (polyvinyliden difluorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 35 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vysoká chemická odolnost pro náročné klimatické podmínky v prostředí s vyšší UV zátěží, relativní vlhkostí a vysokými teplotami. Kvalitní stálost barev a lesku. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PUR-PA (polyuretan, polyuretan/polyamid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 50 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Výborná odolnost vůči mechanickému poškození díky strukturnímu povrchu (polyamidové částice), vůči korozi a UV záření pro náročné klimatické podmínky. Třída korozní odolnosti RC 5 a odolnosti UV záření RUV 4.

- PVC (polyvinylchlorid) povlaková vrstva nanesená v tloušťce 150 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Vhodný pro prostředí s mírně zvýšenou chemickou agresivitou.

- PLASTISOL povlaková vrstva nanesená v tloušťce 200 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Určený pro náročné klimatické podmínky, pro prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo s vysokou chemickou agresivitou. Třída korozní odolnosti RC 4 a odolnosti UV záření RUV 3.

Standardně dodávané odstíny jsou RAL 9002 / 9010 / 9006 / 9007 / 7035 / 7016 / 5010  pro vnější plech a RAL 9002 / RAL 9010 pro vnitřní plech. Mimo standardních odstínů lze dodat jakýkoliv odstín RAL.

Maximální vzdálenosti podpor pro stěnový panel P-SYSTEMS PS

Hodnoty platí pro uzavřené objekty s normálním vnitřním klimatem. Průhyb je omezen na maximum l/150 pro jednotlivé typy zatížení: tlak větru, sání větru a teplotní rozdíly. Tabulky vzdáleností platí pro všechny typy profilací panelů P-SYSTEMS PS. Skupiny barev (A velmi světlé, B světlé, C tmavé) viz. tabulka Barevné odstíny RAL. Minimální šířka podpor je 60 mm u prostého nosníku a 80 mm u mezilehlé podpory spojitého nosníku. Přípustné vzdálenosti mezi podpěrami jsou uvedeny v milimetrech.


P-SYSTEMS
PS80
Skupina barev Výška objektu
Zatížení větrem
do 8 m
0,55 kN/m2
8-20 m
0,80 kN/m2
nad 20 m
1,00 kN/m2
Prostý nosník A, B, C 4790 3980 3480
Spojitý nosník A 3190 2790 2230
B 2690 2230
C 1850

P-SYSTEMS
PS100
Skupina barev Výška objektu
Zatížení větrem
do 8 m
0,55 kN/m2
8-20 m
0,80 kN/m2
nad 20 m
1,00 kN/m2
Prostý nosník A, B, C 5300 4370 3890
Spojitý nosník A 3350 2950 2560
B 2830 2560
C 1950

P-SYSTEMS
PS120-130

Skupina barev Výška objektu
Zatížení větrem
do 8 m
0,55 kN/m2
8-20 m
0,80 kN/m2
nad 20 m
1,00 kN/m2
Prostý nosník A, B, C 6210 5430 4630
Spojitý nosník A 3450 3030 2680
B 3160 2680
C 2010

P-SYSTEMS
PS150-250
Skupina barev Výška objektu
Zatížení větrem
do 8 m
0,55 kN/m2
8-20 m
0,80 kN/m2
nad 20 m
1,00 kN/m2
Prostý nosník A, B, C 6520 5690 4830
Spojitý nosník A 3550 3120 2740
B 3270 2740
C 2025


Tabulka barevných odstínů RAL:

Skupina barev Barevné odstíny RAL
A. 9010, 9002, 7035
B. 7038, 9006, 6018, 5012, 1015, 9007 
C. 6002, 3009, 5010, 7016, 8016, 5013

VERZE 5, PLATNOST OD 1/2023 VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ZMĚN
Výroba
sendvičových panelů
Firma P-SYSTEMS s.r.o. byla založena v roce 2000 a je v české republice jediným výrobcem sendvičových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu.
Tradice výroby sendvičových panelů v ČR je však mnohem delší a sahá až do roku 1994. Za tuto dobu prošel celý systém výroby i montáží těchto panelů
další
Výroba
polystyrenu
Rok 2009 byl významný výstavbou nového závodu na výrobu EPS a zároveň pak na zahájením vlastní výroby a prodeje pěnového polystyrenu. Z fondu Evropské unie v rámci projektu OPPI NEMOVITOSTI se nám podařilo získat dotaci na výstavbu haly, technologie na výrobu EPS byla financována zejména z vlastních zdrojů.
Firma P-SYSTEMS Vám tak v dnešní době může nabídnout ucelené dodávky pro opláštění či zateplení Vašich objektů. P-SYSTEMS s.r.o. je 100% česká firma a zejména na český trh orientovaná, nicméně z důvodu vysoké kvality a rychlosti dodávek míří část naší produkce také do zahraničí.
další